Specjalna oferta dla samozatrudnionych oraz freelancerów

W ramach pakietu otrzymujesz:

  • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT,
  • Przygotowanie oraz wysyłkę deklaracji do US oraz ZUS,
  • Generowanie oraz wysyłkę JPK,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia,
  • Reprezentację przed US oraz ZUS w razie kontroli.